Кыргызстандын жашыл альянсы – бул өлкөдө жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү принциптерин ишке ашыруу үчүн Кыргызстандын коомунун күчтөрүн бириктирүү демилгеси.

Эко-сертификация тестин өтүү